Další služby

- doprava traktorem, nákladním automobilem

- odvoz dřeva - kulatiny z lesa vyvážecí soupravou

- kácení, odkup a úklid náletových dřevin

- organizační zajištění těžby dřeva

- odkup dřevní hmoty

- zprostředkování prodeje dřeva po jednotlivých sortimentech

- organizační zajištění úklidu klestu a štěpkování

- složení dřeva u zákazníka do skladu, sklepa

- prodej podpalovačů dřeva