užívané jednotky

PLM – plnometr – metr kubický - objemová jednotka pro měření kulatiny,vypočítá se dle tabulek pro měření dříví (délka-středový průměr klády) nepoužívá se pro palivové dříví
PRM – prostorový metr - objemová jednotka SLOŽENÉ hráně dříví o rozměru 1x1x1 metr včetně volných prostorů - používaná jako měrná pro palivové dříví
SPRMsypaný prostorový metr – objemová jednotka také používaná jako měrná  pro palivové dříví. Jedná se o množství dříví VYSYPANÉ do prostoru 1x1x1 metru
VLM – volně ložený metr - ta samá jednotka jako SPRM, pouze s jiným názvem.
SPRM a VLM jsou nepřesné,obtížně měřitelné,matoucí objemové jednotky.
SPRM /VLM/ = cca 0,65 PRM – dle délky polínka (zákazník zjistí po složení dřeva do ohraničeného prostoru)